Prioritaire risico’s


In de linkerkolom kunt u achtergrondinformatie vinden door op de risico’s te klikken. Kies het risico waar u meer informatie over wenst.

Meer informatie over arbeidsomstandigheden in de zoetwaren

Naast de Arbocatalogus beschikt de branche ook over andere instrumenten om uw arbobeleid aan te scherpen. Raadpleeg eens het Oplossingenboek RSI, Werkwijzer Fysieke Belasting en QuickScan werkdruk en vitaliteit. Hierin staan veel concrete oplossingen en maatregelen die de werkgever en/of preventiemedewerker kunnen toepassen. Net als de Arbocatalogus kunnen deze bovengenoemde instrumenten als inspiratiebron dienen voor het treffen van verbetermaatregelen. Deze instrumenten zijn hier te vinden.