Over de Arbocatalogus


De sociale partners in de zoetwarenbranche hebben ervoor gekozen om de vijf belangrijkste risico’s uit te werken in de Arbocatalogus:

  • Geluid;
  • Fysieke belasting;
  • Stoffen en meelstof;
  • Hitte;
  • Machineveiligheid

 Bij elk risico vindt u in de Arbocatalogus:
- Brancheafspraken
- Oplossingen


Brancheafspraken
zijn afspraken tussen de sociale partners die voor het hele bedrijf gelden. Van elk bedrijf in de branche wordt verwacht dat het zich aan deze brancheafspraken houdt, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het op andere wijze een vergelijkbaar beschermingsniveau heeft gerealiseerd.

Oplossingen

Deze zijn gekoppeld aan specifieke processtappen in de zoetwarenbedrijven. Het betreft  maatregelen uit de praktijk om de arborisico’s weg te nemen of te verminderen. Er zijn twee soorten oplossingen in de Arbocatalogus opgenomen:

 - Verplichte oplossingen
Ze zijn te herkennen aan het symbool
Dat zijn maatregelen die elk bedrijf geacht wordt te nemen, tenzij het betreffende knelpunt zich niet voordoet in het bedrijf of als het bedrijf kan aantonen dat het op andere wijze een vergelijkbaar beschermingsniveau heeft gerealiseerd. Als er meerdere oplossingen mogelijk zijn, volgt de werkgever de zogenaamde ‘arbeidshygiënische strategie’. Dat houdt in dat een maatregel aan de bron de eerste voorkeur heeft, als dat redelijkerwijs niet kan dan een maatregel op technisch of organisatorisch niveau en, als dat redelijkerwijs ook niet haalbaar is, het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Inspiratieoplossingen
Ze zijn te herkennen aan het symbool
Deze oplossingen worden niet gezien als 'stand van de techniek' en zijn dus niet verplicht. Ze dienen letterlijk ter inspiratie voor het geval extra aanpassingen worden overwogen, aanvullend op de verplichte oplossingen. Ook bij nieuwbouw of nieuwe investeringen kunnen maatregelen op inspiratieniveau van belang zijn.


Hoe vindt u de oplossingen?

Als u bovenaan de homepagina op de link ‘Oplossingen’ klikt, komt u bij een processchema terecht. Klik eerst aan de linkerzijde op het proces waar u mee te maken heeft. In het midden van het schema verschijnen dan de verschillende processtappen. Als u er hier één van kiest, ziet u rechts de risico’s donkerder worden die hier aan de orde zijn. Klikt u op één van die donkere risico’s, dan verschijnen onderaan de pagina de passende oplossingen. U kunt alle oplossingen en brancheafspraken ook per risico vinden, linksonder op de homepagina.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de Arbocatalogus?  Dan kunt u deze stellen aan het Arboadviespunt:
tel. nr. 070 - 372 11 34. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.