Gevonden oplossingen

Pagina's

51 - 60 van 102 oplossingen
Mengkuip voorzien van beugel op juiste hoogte
Door een mengkuip te voorzien van een beugel die zo hoog is dat medewerkers bij het duwen van de mengkuip niet met een gebogen rug hoeven te werken, neemt de fysieke belasting sterk af. Het is overigens in een beperkt aantal gevallen niet mogelijk om de... lees verder
Met twee personen hijsen
Bij het omstellen van een machine wordt de matrijs met behulp van een kraan in positie gebracht. Door deze werkzaamheden met minimaal twee personen uit te voeren, is de kans op ernstig letsel door beknelling kleiner. lees verder
Mobiele puntafzuiging gebruiken
Met een mobiele puntafzuiging is het eenvoudig om tijdelijke afzuiging te creëren. De afzuiging moet zo zijn vervaardigd dat het toegestaan is om ermee in een ATEX-omgeving te werken. lees verder
Noodstop gebruiken
Een noodstop kan een machine stoppen bij een ongeval om het letsel te beperken. Een noodstop is nadrukkelijk geen beveiliging! Het toepassen van de noodstop gebeurt volgens de norm NEN-EN 13850. Meer informatie over deze norm is te vinden in de... lees verder
Nulspanningsbeveiliging plaatsen
Het plaatsen van een technische voorziening voorkomt dat machines en machinelijnen bij stroomuitval automatisch opstarten als de stroomvoorziening weer is hersteld. lees verder
Nulstand als veilige stand instellen
Machines worden zo ontworpen dat de nulstand tevens de veilige stand is om de kans op ongevallen bij het omstellen van de machine te verkleinen. Dit is verplicht bij de aanschaf van nieuwe machines. lees verder
Onderdelen voor omstellen op kar plaatsen
Door alle onderdelen voor het omstellen van machines op een kar te zetten, kunnen medewerkers de zware onderdelen tot dicht bij de machine rijden. Het is ook mogelijk om eventuele specifieke gereedschappen op deze kar te plaatsen. (Meer informatie (O5)) lees verder
Onderzoek naar intern bufferen uitvoeren
De werkgever moet onderzoek (laten) uitvoeren naar de mogelijkheden om fysieke belasting bij medewerkers bij het intern bufferen zo veel mogelijk te beperken. lees verder
Opslag compartimenteren
Sommige gevaarlijke stoffen kunnen met elkaar reageren, waarbij gevaarlijke gassen of dampen vrij kunnen komen of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het is verplicht om deze stoffen te compartimenteren, oftewel gescheiden op te slaan. De werkwijze... lees verder
Opslag gevaarlijke stoffen
De opslag van gevaarlijke stoffen moet aan de eisen voldoen die worden gesteld in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15. Deze richtlijn is te downloaden van www.infomil.nl/externeveiligheid/pgs. lees verder