Acculaadstation met meerdere acculaadplaatsen goed inrichten

Technische oplossingen

Acculaadstation met meerdere acculaadplaatsen goed inrichten

Een goed ingericht acculaadstation voldoet aan de volgende criteria
- Acculaders zijn zo geplaatst dat ze niet kunnen worden aangereden door voertuigen.
- Er is voldoende ventilatie om vrijkomende dampen en gassen, zoals waterstofgas, af te zuigen.
- Er zijn oogdouches of oogspoelflessen aanwezig.
- De vloer is vloeistofdicht.
- De accuzuurcontainer is dubbel uitgevoerd of in een opvangbak geplaatst.
- De werkgever stelt persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, gelaatbescherming en een zuurvast schort, ter beschikking. Medewerkers moeten deze ook daadwerkelijk dragen
De ruimte wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het laden van accu's.
- De elektrische installatie is explosieveilig uitgevoerd.
De elektrische installatie is op het benodigde vermogen berekend.
- Alle kabels zijn onbeschadigd. Dit moet minimaal vier keer per jaar worden gecontroleerd.
- Er is een tilhulpmiddel aanwezig voor het uittillen en terugplaatsen van accu's.
- Het acculaadstation is duidelijk afgebakend en er zijn waarschuwingsborden geplaatst die aangeven dat er explosiegevaar kan optreden.
- Alleen aangewezen en geïnstrueerde medewerkers mogen werkzaamheden in het acculaadstation uitvoeren.

Reageren (0 reacties)
Printen
Array
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.