Afspraken over risico Stoffen en meelstof

1 - 8 van 8 afspraken
Om de blootstelling aan schadelijke stoffen tot een acceptabel basisniveau terug te dringen, zijn op brancheniveau de volgende algemene beheersmaatregelen opgesteld:Bij (her)ontwerp van werkplekken wordt vooraf de blootstelling van medewerkers aan...
Om de blootstelling aan stoffen in kaart te brengen, zijn de volgende brancheafspraken gemaakt:Alle bedrijven in de bakkerijen en zoetwarenindustrie stellen een stofbeheersingsplan op, dat zij elke vier jaar moeten actualiseren (zie Blijmetstofvrij.nl)....
Werkgevers betrekken hun medewerkers bij de arboaspecten van investeringen en inkoop. Werkgevers stellen hiervoor een procedure op.
Om de blootstelling aan schadelijke stoffen zo veel mogelijk terug te dringen, zijn de volgende grenswaarden afgesproken:In het bedrijf mogen geen CMR-stoffen aanwezig zijn, met uitzondering van alcohol. CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend),...
Om de gezondheid van medewerkers te bewaken, zijn brancheafspraken gemaakt over hoe vaak medewerkers worden uitgenodigd om aan een allergieonderzoek deel te nemen. In de CAO Bakkersbedrijf is opgenomen dat werknemers die blootgesteld worden aan meelstof...
Werkgevers stellen medewerkers op de volgende manieren in staat hun gezondheid te laten onderzoeken:Ze bieden medewerkers minimaal één keer per vier jaar een preventief medisch onderzoek (PMO) aan.Ze bieden medewerkers de gelegenheid een...
Om veilig te kunnen werken, moeten medewerkers zich ook veilig gedragen. De werkgever gaat hun gedrag op de volgende manieren proberen positief te beïnvloeden.Periodieke voorlichting en onderricht over arborisico's. De werkgever stelt daarvoor een...
Naast de afspraken over bepaalde risico’s, is er ook een algemene afspraak over een bepaalde groep: de zwangere medewerksters. Zodra een medewerkster aan haar leidinggevende heeft gemeld dat zij zwanger is, verwijst deze de medewerker door naar de...