Brancheafspraken zoetwaren

Bedrijven in de zoetwarenindustrie hebben vaak te maken met dezelfde risico’s. Daarom hebben sociale partners samen afspraken gemaakt over hoe bedrijven deze risico’s gaan terugdringen. Brancheafspraken zijn afspraken tussen de sociale partners die voor het hele bedrijf gelden. Van elk bedrijf in de sector wordt verwacht dat het zich aan deze brancheafspraken houdt, tenzij het bedrijf kan aantonen dat het op andere wijze een vergelijkbaar beschermingsniveau heeft gerealiseerd. In de arbocatalogus zijn per risico brancheafspraken vastgelegd over:

  • normen;
  • de wijze waarop het risico beoordeeld wordt;
  • beheersmaatregelen;
  • veilig gedrag en opleiding;
  • preventief onderzoek om het effect van blootstelling aan het risico bij werknemers te kunnen volgen.

Naast deze brancheafspraken per risico zijn er ook enkele algemene brancheafspraken gemaakt, bijvoorbeeld over arbo bij zwangerschap en over arbo-aspecten bij inkoop.

Klik hier voor een overzicht en printbare versie versie van alle brancheafspraken. De brancheafspraken zijn hieronder ook per risico te zien.