Afspraken over risico Hitte

Brancheafspraken

Beoordeling

Hitte vormt een van de vijf prioritaire risico's. Om de blootstelling aan hitte in kaart te brengen, zijn brancheafspraken gemaakt over het beoordelen van hitte.Toch bleken deze raadgevingen niet altijd voldoende te helpen om warmte terug te dringen of te beperken.  Daarom zijn werkgevers en werknemers weer samen aan de slag gegaan om te onderzoeken op welke manieren de overlast van warmte daadwerkelijk kan worden verminderd. Zelfs als dat slechts mogelijk is met tienden van graden.
 
Verder moet elke werkgever een warmteplan opstellen en dit voor een nader te bepalen datum voorleggen aan de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Het warmteplan is op te stellen door middel van de inventarisatielijst, welke hieronder te downloaden is.
 
Op deze pagina treft u de brochure aan die sociale partners ontwikkeld hebben met technici uit de sector voor hittebeheersing. Daarnaast treft u handige hulpmiddelen aan ter ondersteuning van de in de brochure genoemde stappen.
- Inventarisatielijst: Een excelsheet waarin u gegevens kunt opnemen over de klimaatsituatie in uw bedrijf. Dit is een middel om de fase van informatieverzameling te structureren en tegelijkertijd een Programma van Eisen op te stellen ten behoeve van leveranciers.
- Hitteprotocol: Dit protocol richt zich op situaties waar onder extreem hete omstandigheden gewerkt wordt.
- Invullijst: Dit is een verkorte versie van de Routewijzer (brochure). Aan de hand van invullijsten kunt u alle gegevens vastleggen die u in de Routewijzer tegenkomt. Aan het einde van het document is een schema opgenomen voor het opstellen van een warmteplan zoals voorgeschreven in de Arbocatalogus (www.arbocataloguszoetwaren.nl).
 
 
Printen
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.